Hotline: 0978221779

Quảng Ngãi siết chặt việc mua đất nông nghiệp, mở đường rồi chuyển sang đất ở.

Ngày đăng: 23-12-2021 16:56:49

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn số 6917/UBND-KTN về việc quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

 

Đặc biệt là tình trạng mua đất nông nghiệp chừa đường đi rồi thực hiện thủ tục chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở, tạo ra các điểm dân cư nhỏ, lẻ trên địa bàn không phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới được duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nhấn mạnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra việc chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân không phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và không đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

 
Lê Phước Bình

 =======================================

NHẬN KÝ GỞI MUA BÁN NHÀ ĐẤT TẠI QUẢNG NGÃI

      Hotline: 0978 221 779

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0978221779